Aavedata
Responsive image
Aavedata

HistoriikkiAavedata on suomalainen yliluonnollisten ilmiöiden tutkimusryhmä, jonka ytimen muodostavat veljekset Jupe ja Marko Keskitalo. Lisäksi ryhmässä on mukana teknistä henkilöstöä ja taustatutkimuksen tekijöitä. Aavedata on perustettu vuonna 2011 kun Jupe aloitti tutkimusten tekemisen muutaman vanhan ystävänsä kanssa. Materiaalin kertyessä alkoi ajatus tutkimustulosten julkaisemisesta kiinnostaa ja Markon lähtiessä mukaan ryhmään, lähti toiminta käyntiin nykyisessä muodossaan.

Aavedata tekee tutkimuksia pääosin historiallisissa kohteissa, joissa on koettu paranormaaleja ilmiöitä. Aluksi kohteen historiaan ja siitä kerrottuihin tarinoihin tutustutaan perinpohjaisesti. Varsinainen tutkimus toteutetaan yön aikana tallentaen kuva- ja äänimateriaalia tarkoin laittein mm. sanelimin ja infrapuna- ja lämpökameroin. Yön aikana kohteessa liikutaan aktiivisiksi koetuissa paikoissa, keskustellaan ja esitetään kysymyksiä keräten tallentimille tunneittain materiaalia. Myös materiaalia ja vastauksia, joita ihmiskorva ei kykene kuulemaan tai joiden aiheuttajaa tai alkuperää ei voida selittää. Kohteesta taltioitu materiaali käydään tarkasti läpi asiantuntijan kanssa analysoiden.Tutkimustuloksista tehdään kooste, joka esitetään jaksona Aavedatan YouTube- kanavalla.

Aavedatan tutkimuksissa on aina läsnä joku ryhmän ulkopuolelta, useasti julkisuudestakin tunnettu henkilö. Vieras joko liittyy kohteeseen, on itse kokenut siellä outoja tai on kiinnostunut ryhmästä ja sen toiminnasta. Vieraana on ollut yksittäisten henkilöiden lisäksi mm. englantilainen tutkijaryhmä SIPPGhostResearch, jonka ehdottamana Aavedata sai kunnian ottaa vastaan E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society):n jäsenyyden ollen siten arvostetun kansainvälisen yhteisön päätutkijaryhmä Suomessa. Ulkomaiset kontaktit mahdollistavat Aavedatan ajatuksen tehdä tulevaisuudessa tutkimuksia myös ulkomaisissa kohteissa.

Aavedata